Collegium > Samenwerken > Referenties > Presentatie Projectmanagement voor Opdrachtgevers bij ABN AMRO Hypotheken Groep

Presentatie Project Management voor Opdrachtgevers bij ABN AMRO Hypotheken Groep

Tijdvak: april - juni 2012

Aan het woord is Erik Tolboom, hoofd van de afdeling Strategie & Projecten.

 

"ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG) is een van de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekkers in Nederland. Binnen AAHG wordt jaarlijks veel tijd en geld geïnvesteerd in het doorvoeren van veranderingen. De druk op de schaars beschikbare middelen noodzaakt in toenemende mate tot goede besluitvorming en sturing binnen deze veranderingen. Hieruit is de behoefte ontstaan voor een verdere professionalisering van cruciale rollen binnen projectmanagement, waarmee zowel de effectiviteit en productiviteit kunnen worden verhoogd.


Tot op heden is er binnen AAHG veel geïnvesteerd in het professionaliseren van processen en projectmanagement rollen, maar is de rol van de opdrachtgever onderbelicht gebleven. Een belangrijke stap die hierin gemaakt moet worden is te komen tot een uniforme zienswijze op de invulling van de rol van opdrachtgever. Dit leidt tot een verdere verbetering van het projectmanagementproces en een verhoging van het rendement van projecten (zowel in de uitvoering als bij de selectie van de juiste projecten).

 

Daartoe is besloten om een presentatie voor opdrachtgevers (directie en management van ABN AMRO Hypotheken Groep) te ontwikkelen om bewustwording over en invulling van de rol van opdrachtgever te creëren. Samen met Collegium en Intelligence zijn we een samenwerking aangegaan om deze presentatie vorm te geven. Het proces om te komen tot de definitieve presentatie is boeiend geweest. Lieuwe Visscher van Collegium en Marc van Opbergen van Intelligence hebben ons denkproces gekanaliseerd en geholpen om het doel van de presentatie scherp te  stellen. Daarnaast hebben ze ons geadviseerd over eventuele verbeterpunten in het proces en de organisatie.

 

tl_files/Afbeeldingen/hvtolboome.JPGDoor de expertise van Collegium en Intelligence op het gebied van projectmanagement die we hebben gekoppeld aan onze eigen ervaring op dit gebied, is er een mooie complete presentatie ontstaan. Eind juni heeft Lieuwe de presentatie verzorgd voor de directie en het management. Het was een mooie combinatie van theorie en praktijk.

Lieuwe heeft hier vele klantervaringen van Collegium en Intelligence in naar voren laten komen. Al met al kunnen we wat ons betreft spreken van een succesvolle samenwerking!"